Άρθρα με tags: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

29 Νοεμβρίου 2012

ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ 50%

Posted in ΝΕΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ 50%

Σε συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη στον Νικο Χατζηνικολάου , Real FM στις 20/11/2012 , δήλωσε ότι σύντομα ανακοινώνεται η προκύρηξη του πολυαναμενόμενου πρόγραμματος ενίσχυσης Μικρομεσάιων Επιχειρήσεων στα πλαίσια των ΠΕΠ. Διαβάστε τη δήλωση τπυ Υπουργού ως έχει παρακάτω:

21 Ιανουαρίου 2013

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Posted in ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΩΣ 32.000 € ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΕΡΓΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100%  ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύχθηκε η Δράση στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότας με τίτλο "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων". Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας, δηλαδή τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 40.000.000 ευρώ και περιλαμβάνει δύο Υποδράσεις: 

Υποδράση 1: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών

Υποδράση 2: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών

25 Φεβρουαρίου 2013

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 25/2/2013 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Posted in ΝΕΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 25/2/2013 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Σήμερα  Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου ξεκινά η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜμΕ. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» και θα ολοκληρωθεί στις 25 Απριλίου.

 Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

24 Απριλίου 2013

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 60% ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΩΣ 600.000€

Posted in ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 60% ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΩΣ 600.000€

Οι κύριοι στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες (Μέτρο 311)

  • Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων (Μέτρο 312)

  • Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (Μέτρο 313)

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην παρούσα Πρόσκληση τα διαθέσιμα κονδύλια είναι εξαιρετικά περιορισμένα:

  • Για το Μέτρο 311 (Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες): Διαθέσιμος προϋπολογιμός 8.250.000€

  • Για το Μέτρο 312 (Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων): Διαθέσιμος προϋπολογιμός 9.750.000€

  • Για το Μέτρο 313 (Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων): 47.000.000€

21 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Posted in ΝΕΑ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50%- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 14/01/13-14/03/13

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Στις 14/01/2013 θα ξεκινήσει η υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων στο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ σε ποσοστο 50% για τις  μικρες επιχειρήσεις στη Θεσσαλία  ,για το οποίο διοργανώθηκε ημερίδα ενημέρωσης απο το ΕΝΕΜ το Νοέμβριο.

Μετά από συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις Περιφέρειες, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και  Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προκηρυχθεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, οριστικοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης της προκήρυξης και υλοποίησης της δράσης: η προκήρυξη θα γίνει από το υπουργείο Ανάπτυξης ενώ την δράση θα διαχειριστεί η ΕΥΔ ΕΠΑΕ με φορέα διαχείρισης τον ΕΦΕΠΑΕ που επιλέχθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν επίσης ουσιαστικό ρόλο στον προσδιορισμό των κλάδων που θα είναι επιλέξιμοι προς ενίσχυση καθώς και στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων σε δεύτερο βαθμό και στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

14 Φεβρουαρίου 2013

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ €10.000 ΕΩΣ €800.000

Posted in ΝΕΑ

ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΕΤΕΑΝ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2013

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ €10.000 ΕΩΣ €800.000

ροσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απο το ΕΤΕΑΝ προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την χορήγηση κεφαλαίων κίνησης για επενδύσεις απο επιχειρησεις.Οι ενδιαφερόμενες τράπεζες καλούνται να εκδηλώσουν ενδιάφέρον το αργότερο έως 4/3/2013 ώστε να δοθούν δάνεια σε επιχειρήσεις στις αρχές του Β τριμήνου 2013.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Γεροντούκος,πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΕΤΑΝ, το νέο Ταμείο(ΤΕΠΙΧ) δημιουργήθηκε με την ανακατανομή αδιάθετων κοινοτικών κονδυλίων και η συνολική ρευστότητα που θα διοχετευτεί στην αγορά θα ανέλθει σε 450 εκατ. ευρώ (225 εκατ. από το Ταμείο και 225 εκατ. από τις τράπεζες). Το ύψος των δανείων θα φθάνει μέχρι το 50% του κύκλου εργασιών του προηγούμενου ή το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους και το επιτόκιό τους, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης (1:1), εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει το 4,5% (προ λοιπών επιβαρύνσεων).

11 Απριλίου 2013

ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Posted in ΝΕΑ

6.954 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΥΨΟΥΣ 217.392.249€

ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ισχυρό ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας προκύπτει από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι χθες, 8 Απριλίου, οπότε έληξε η προθεσμία υποβολής.

 

30 Απριλίου 2013

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 30/4/2013 ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΕΑΝ ΣΕ ΜΜΕ

Posted in ΝΕΑ

ΑΠΟ €10.000-€ 800.000 ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 30/4/2013 ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΕΑΝ ΣΕ ΜΜΕ

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», το οποίο προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικά δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο 50%, ξεκίνησε σήμερα. Συγκεκριμένα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν δάνειο για κεφάλαιο κίνησης 4ετούς διάρκειας έως 300.000 ευρώ και δάνειο για επενδύσεις 5ετούς - 10ετούς διάρκειας έως 800.000 ευρώ με επιτόκιο 4,5%.

 

ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ

Σημαντικές μελέτες και έρευνες για τον νέο ή υποψήφιο επιχειρηματία...

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας ενισχύει την προσπάθεια του ΕΝΕΜ...

FORUM

Συμμετέχετε στις δημόσιες συζητήσεις στο φόρουμ του ΕΝΕΜ...