Εδώ θα αναγράφονται ενεργά προγράμματα επιδότησης για ήδη υπάρχοντες ή φιλόδοξους επιχειρηματίες. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τα προγράμματα επιδότησης επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του τμήματος.

Υπεύθυνος Τμήματος: Κατσαρός Νίκος - Τηλ: 694 83 76 843

21 Ιανουαρίου 2013

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Posted in ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΩΣ 32.000 € ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΕΡΓΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύχθηκε η Δράση στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότας με τίτλο "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων". Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας, δηλαδή τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 40.000.000 ευρώ και περιλαμβάνει δύο Υποδράσεις: 

Υποδράση 1: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών

Υποδράση 2: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών


Ποσοστό Επιδότησης: 100%

Μέγιστος Προϋπολογισμός: €32.000

Τομείς ενδιαφέροντος: Υπηρεσίες – Εμπόριο , Βιομηχανία – Μεταποίηση ,Τουρισμός , Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες ,Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία

Κατηγορία δικαιούχων - Σε ποιους απευθύνεται:

 

 • έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
 • έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
 • έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή
 • απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή
 • έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ. αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Τι χρηματοδοτείται

 

 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.).
 • Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
 • Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούμενου / -ης από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ

Σημαντικές μελέτες και έρευνες για τον νέο ή υποψήφιο επιχειρηματία...

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας ενισχύει την προσπάθεια του ΕΝΕΜ...

FORUM

Συμμετέχετε στις δημόσιες συζητήσεις στο φόρουμ του ΕΝΕΜ...